Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
BIJACOVCE | oficiálne stránky obce - detail (výpis z 20.02.2019)
Dátumy
Dátum uzavretia: 21.06.2018
Dátum zverejnenia: 25.06.2018
Dátum platnosti: 26.06.2018
Dátum účinnosti: 26.06.2018
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] 44_18.PDF
Identifikácia zmluvy: 44/2018
Číslo zmluvy: 44/2018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí NFP č. 075PO140002
Dodávateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
  Hraničná 12
  81526 Bratislava
IČO: 30 794 323
Predmet plnenia: poskytnutie NFP - Udržiavacie práce a obnova budovy pre vedu, kultúru a osvetu - múzeum izby tradícií
Suma s DPH
Celková hodnota: 39 328,02 €

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.