Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 21.01.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 5 z 33
26.01.2018
Poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 27.01.2018 - ples
120,00 €
zmluva
DH Bijacovčanka
26.01.2018
prenájom bytu č.4
67,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
26.01.2018
prenájom bytu č. 2
67,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
26.01.2018
prenájom bytu č. 3
67,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
23.01.2018
aktivačná činnosť v obci od 01.02.2018- 31.07.2018
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
29.12.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 31.12.2017
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
04.12.2017
zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Bijacovce
0,00 €
zmluva
Brantner Nova, s. r. o.
28.11.2017
spracúvanie osobných údajov
0,00 €
zmluva
Spoločný obecný úrad Levoča
16.11.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 18.11.2017 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
09.11.2017
Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Bijacovce
100 805,40 €
zmluva
Ministersto vnútra Slovenskej republiky
09.11.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 11.11.2017 - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
07.11.2017
poskytnutie priestorov sály na predajnú akciu dňa 07.11.2017
50,00 €
zmluva
TAMIT, s.r.o.
02.11.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP, číslo ZM_SEP-IMRK2-2016000814, názov projektu: Nadstavba materskej školy v Bijacovciach
0,00 €
zmluva
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
27.10.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 28.10.2017 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
25.10.2017
poskytnutie finančého príspevku pre záujmové vzdelávanie občanov z obce Bijacovce
25,00 €
zmluva
Centrum voľného času
25.10.2017
vykonanie odbornej prehliadky kotolne
210,00 €
zmluva
Milan Zuberec
17.10.2017
vykonávanie aktivačnej činnosti v obci Bijacovce v termíne od 01.01.2018-31.12.2018
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
12.10.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 14.10.2017 - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
05.10.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 07.10.2017 - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
20.09.2017
prenájom bytu č. 1 na dobu určitú - 2 roky
67,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.