Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 20.03.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 Dopredu > Koniec >>  Stránka 33 z 34
04.05.2015
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
1 000,00 €
zmluva
Šachový klub Bijacovce
29.04.2015
poskytnutie finančných prostriedkov z RO
2 500,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
28.04.2015
prenájom sály a kuchyne - oslava
50,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
27.04.2015
prenájom nebytových priestorov - spoločenský ples
120,00 €
zmluva
DH Bijacovčanka
27.04.2015
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
2 000,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
23.04.2015
poskytnutie FP na podporu vytvárania pracovných miest
11 713,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
21.04.2015
vytriedenie, usporiadanie, vypracovanie návrhu na vyradenie reg. záznamov
0,00 €
zmluva
COMMERCE INVEST, s.r.o.
02.04.2015
prenájom sály a kuchyne - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
30.03.2015
nájom nebytových priestorov - kar
0,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
30.03.2015
poskytnutie služieb TKR
20,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
30.03.2015
poskytnutie služieb TKR
20,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
27.03.2015
poskytnutie FP z rozpočtu obce Bijacovce
3 700,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
18.03.2015
prevod hnuteľného majetku
0,00 €
zmluva
Metodicko - pedagogické centrum
18.03.2015
poskytnutie služieb TKR
20,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
03.03.2015
poskytnutie nenávratného FP k projektu ,,Občianská hliadka v obci Bijacovce"
23 667,00 €
zmluva
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
27.02.2015
realizácia podlahárskych prác a dodávka materiálov alebo výkon činností s tým súvisiacich
0,00 €
zmluva
Miroslav Hrubý - MIREX
27.02.2015
realizácia stavebných a maliarskych prác a dodávka materiálov alebo výkon činností s tým súvisiacich
0,00 €
zmluva
Miroslav Hrubý - MIREX
24.02.2015
poskytnutie priestorov - predajná akcia
50,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
18.02.2015
nájom nebytových priestoroch
0,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
04.02.2015
poskytnutie služieb TKR
20,00 €
zmluva
Obec Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.