Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 20.02.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 Dopredu > Koniec >>  Stránka 32 z 33
09.07.2015
poskytnutie priestrovo sály a kuchyne dňa 11.07.2015 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
08.07.2015
poskytnutie služieb televízneho kablového rozvodu
20,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
08.07.2015
poskytnutie služieb televízneho kablového rozvodu
20,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
19.06.2015
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na rodinnú oslavu dňa 20.06.2015
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
12.06.2015
poskytnutie sály a kuchyne na oslavu konanú dňa 13.06.2015
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
12.06.2015
vzájomná spolupráca pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci národného projektu.
0,00 €
zmluva
Metodicko - pedagogické centrum
11.06.2015
Prenájom reklamnej plochy na akcii "Hurá prázdniny" z príležitosti MDD, ktorá sa bude konať 28.06.2015 v Bijacovciach.
100,00 €
zmluva
Brantner Nova, s. r. o.
09.06.2015
poskytnutie sály obecného domu na predajnú akciu dňa 09.06.2015
50,00 €
zmluva
Rotra, s. r. o.
08.06.2015
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovej závierky za rok 2014
600,00 €
zmluva
AV Audit, s. r. o. audítorska spoločnosť
01.06.2015
aktivačné práce
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
01.06.2015
poskytnutie sály a kuchyne - svadba dňa 06.06.2015
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
29.05.2015
poskytnutie sály a kuchyne - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
15.05.2015
vývoj webovej apikácie Geosense Geoportal
900,00 €
zmluva
Geosense SK s.r.o.
06.05.2015
darovanie vecného daru: Televízor LCD Samsung LE32A559P4FXXH - 1kus
1,00 €
zmluva
Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.
04.05.2015
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
1 000,00 €
zmluva
Šachový klub Bijacovce
29.04.2015
poskytnutie finančných prostriedkov z RO
2 500,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
28.04.2015
prenájom sály a kuchyne - oslava
50,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
27.04.2015
prenájom nebytových priestorov - spoločenský ples
120,00 €
zmluva
DH Bijacovčanka
27.04.2015
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
2 000,00 €
zmluva
Obec Bijacovce
23.04.2015
poskytnutie FP na podporu vytvárania pracovných miest
11 713,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.