Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 20.02.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 Dopredu > Koniec >>  Stránka 31 z 33
27.10.2015
prenájom hrobového miesta č. 174 na obdobie od 01.11.2015 do 30.10.2021
4,80 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
27.10.2015
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 28.10.2015 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
26.10.2015
prenájom hrobového miesta č. 429 na obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2021
4,80 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
23.10.2015
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - rodinná oslava dňa 24.10.2015
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
15.10.2015
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - svadba dňa 17.10.2015
120,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
09.10.2015
Prenájom sanitárnej techniky a johnny WC na akciu: SLovenský superpohár dňa 10.10.2015
156,00 €
zmluva
Johnny servis s.r.o.
07.10.2015
vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej, teplovodnej kotolne tuhé - plynné palivo v zmysle § 16 vyhl. SUBP č. 25/1984 Zz. v znení neskorších predpisov
159,00 €
zmluva
Milan Zuberec
05.10.2015
chladnička SAMSUNG french door 520 l
1 648,80 €
zmluva
ANDREA SHOP, s.r.o.
05.10.2015
chladnička NORDline TNP 1400
1 764,00 €
zmluva
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o.
02.10.2015
poskytnutie priestorov sály a kuchyne dňa 03.10.2015 - svadba
120,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
30.09.2015
Zatepľovanie obecného úradu a kultúrneho domu v obci Bijacovce, ktorý bude predložený v rámci výzvy Environmentálneho fondu, činnosť L2 - Zvyšovanie energentickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - spracovanie žiadosti o dotáciu a výber dodávateľa
650,00 €
zmluva
Euro Dotácie, a.s.
30.09.2015
poskytnutie priestorov sály a kuchyne – kar neb. Terézia Topoliová
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
24.09.2015
zhotovenie diela odbornou organizáciou, za ktorú sa prehlasuje zhotoviteľ podľa obchodného zákonníka pre akciu : Oprava miestnej komunikácie v obci Bijacovce na základe cenovej ponuky zhotoviteľa.
27 857,77 €
zmluva
GAJAS s.r.o.
18.09.2015
poskytnutie sály a kuchyne - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
10.09.2015
prenájom hrobových miest
16,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
09.09.2015
poskytnutie priestorov, za účelom kultúrneho podujatiaa spoločenských akcií podobného charakteru, resp. predaja a prezentácie výrobkov.
50,00 €
zmluva
Róbert Mihok
25.08.2015
vykonávanie menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
21.08.2015
prenájom sály a kuchyne - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
20.08.2015
vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec v podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Bijacovce
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
28.07.2015
kompatibilné tonery
50,00 €
zmluva
Laser servis, spol.s.r.o.

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.