Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 21.01.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 4 z 33
10.04.2018
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2018
1 500,00 €
zmluva
Šachový klub Bijacovce
06.04.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 07.04.2018 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
27.03.2018
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
410,00 €
zmluva
Stolnotenisový klub Bijacovce
26.03.2018
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
3 500,00 €
zmluva
Futbalový klub Bijacovce
21.03.2018
poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzku farského kostola v Bijacovciach
2 000,00 €
zmluva
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Bijacovce
21.03.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 22.03.2018 - členská schôdza
50,00 €
zmluva
RD Bijacovce
12.03.2018
poskytnutie priestorov sály na deň 12.03.2018 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
09.03.2018
poskytnutie priestorov sály na deň 10.03.2018 - VČS
50,00 €
zmluva
Pozemkové spoločenstvo Branisko
28.02.2018
Úrazované poistenie od 01.03.2018-31.08.2018 pre uchádzačov o zamestnanie počas trvania aktivačnej činnosti v obci Bijacovce
3,25 €
zmluva
Komunálna poisťovňa
28.02.2018
poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb od 01.03.2018-31.08.2018
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
26.02.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 27.02.2018- kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
22.02.2018
poskytnutie priestorov sály - predajná akcia
50,00 €
zmluva
TAMIT, s.r.o.
20.02.2018
poskytnutie komplexnej podpory zo strany MV SR/ÚSVRK a poskytnutie súčinnosti zo strany obce pri realizácií aktivít NP PVP MRK
0,00 €
zmluva
Úrad splnomocnenca vlády SR
08.02.2018
kultúrny program na fašiangy dňa 10.02.2018
200,00 €
zmluva
Základná umelecká škola
08.02.2018
hudobné zabepečenie fašiangovej veselice dňa 10.02.2018
300,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
06.02.2018
prenájom miestnosti na dobu neurčitú pre STK Bijacovce
90,00 €
zmluva
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
31.01.2018
spolufinancovanie nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2018
58,00 €
zmluva
Mesto Bardejov
31.01.2018
uskutočnenie stavebných prác na projekte Nadstavba MŠ Bijacove
255 740,57 €
zmluva
Unistav s.r.o. Prešov
30.01.2018
prenájom hrobového miesta č. 554 na obdobie 01.02.2018- 31.01.2038
20,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
30.01.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na kar v deň 30.01.2018
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.