Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 18.07.2018)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dopredu > Koniec >>  Stránka 28 z 31
02.02.2016
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb TKR
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
02.02.2016
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb TKR
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
02.02.2016
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb TKR
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
02.02.2016
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb TKR
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
02.02.2016
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb TKR
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
02.02.2016
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí služieb TKR
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
01.02.2016
hnuteľný majetok - malotraktor s príslušenstvom
4 000,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
15.01.2016
poskytnuie priestorov sály a kuchyne na deň 16.01.2016 - spoločenský ples
120,00 €
zmluva
DH Bijacovčanka
13.01.2016
prenájom sály na predajnú akciu dňa 13.01.2016
50,00 €
zmluva
Rotra, s. r. o.
13.01.2016
zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov pre zamestnancov obecného úradu
3,50 €
zmluva
DOXX- stravné lístky, spol. s.r.o.
08.01.2016
prenájom sály a kuchyne dna 09.01.2016 na rodinnú oslavu
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
16.12.2015
prenájom bytu na dobru určitú - dva roky
77,00 €
zmluva
Magdaléna Ľachová
10.12.2015
zabezpečovanie aktivačnej činnosti v termíne od 01.01.2016 - 31.12.2016
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
01.12.2015
poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie
40,00 €
zmluva
Súhr
13.11.2015
poskytnutie sály a kuchyne na deň 14.11.2015 - svadba
120,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
27.10.2015
prenájom hrobového miesta č. 174 na obdobie od 01.11.2015 do 30.10.2021
4,80 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
27.10.2015
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 28.10.2015 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
26.10.2015
prenájom hrobového miesta č. 429 na obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2021
4,80 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
23.10.2015
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - rodinná oslava dňa 24.10.2015
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
15.10.2015
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - svadba dňa 17.10.2015
120,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.