Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 20.03.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 3 z 34
05.09.2018
Orange TV- cez satelit
3,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
03.09.2018
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na obdobie 01.09.2018 - 28.02.2019
13,00 €
zmluva
Komunálna poisťovňa
31.08.2018
prenájom bytu č. 2
70,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
24.08.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na de 25.08.2018 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
17.08.2018
poskytnutie dotácie na hasičský deň dňa 01.09.2018
2 000,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
15.08.2018
Dohoda č. 18/36/052/193 – aktivačná činnosť od 01.09.2018-28.02.2019
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
07.08.2018
rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice Bijacovce
32 995,46 €
zmluva
Sellcon s.r.o.
02.08.2018
spoločné verejné obstarávanie na tovar - elektrická energia
0,00 €
zmluva
Združenie miest a obcí Spiša
01.08.2018
poskytnutie priestorov sály na deň 01.08.2018 - predajná akcia
50,00 €
zmluva
TAMIT, s.r.o.
30.07.2018
aktivačné práce od 01.08.2018-31.12.2018
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
27.07.2018
Poskytnutie nebytových priestorov na deň 30.07.2018 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
10.07.2018
každoročné nestranné zistenie stavu multifunkčného ihriska a vydanie protokolu
161,00 €
zmluva
EKOTEC spol. s.r.o.
03.07.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyne
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
25.06.2018
poskytnutie NFP - Udržiavacie práce a obnova budovy pre vedu, kultúru a osvetu - múzeum izby tradícií
39 328,02 €
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
30.05.2018
zákonné poistenie prívesu k malotraktoru
25,02 €
zmluva
Komunálna poisťovňa
29.05.2018
prenájom sály a kuchyne na deň 03.06.2018
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
29.05.2018
odvodnenie objektu KD v Bijacovciach
5 403,64 €
zmluva
Tomass s.r.o.
24.05.2018
spracúvanie osobných údajov
0,00 €
zmluva
Spoločný obecný úrad Levoča
24.05.2018
poistenie malotraktora
25,02 €
zmluva
Komunálna poisťovňa
23.05.2018
prenájom hrobového mieta č. 251 - prehĺbená hrobka na obdobie 23.05.2018 - 31.10.2021
3,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.