Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 20.03.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 2 z 34
11.12.2018
prenájom hrobového miesta
8,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
10.12.2018
odborná prehliadka kotolne
120,00 €
zmluva
Milan Zuberec
25.11.2018
kultúrny program v rámci stretnutie dôchodcov dňa 25.11.2018
500,00 €
zmluva
Folklórny súbor Bystrančan
16.11.2018
dodávka elektriny
0,00 €
zmluva
Magna Energia a.s.
16.11.2018
dodávka plynu
0,00 €
zmluva
Magna Energia a.s.
13.11.2018
poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
75,00 €
zmluva
Centrum voľného času
08.11.2018
prenájmom pozemku KN-C p.č. 37/1 k.ú. Bijacovce vo výmere 83 m2
41,50 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
02.11.2018
prenájom bytu č. 4
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
22.10.2018
menšie obecné služby v obci Bijacovce v termíne 01.01.2019-31.12.2019
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
15.10.2018
poskytnutie úveru
150 000,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
12.10.2018
spoločný školský úrad
0,00 €
zmluva
Mesto Spišské Podhradie
11.10.2018
prenájom hrobového miesta č.466
1,60 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
11.10.2018
prenájom hrobového miesta
3,60 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
04.10.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 06.10.2018 - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
01.10.2018
prístavba futbalových šatní
0,00 €
zmluva
Bamac spol. s.r.o.
27.09.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyňe na rodinnú oslavu na deň 29.09.2018
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.09.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 22.09.2018
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
14.09.2018
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 15.09.2018
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
11.09.2018
Nadstavba MŠ Bijacovce
21 248,00 €
zmluva
Unistav s.r.o. Prešov
11.09.2018
prenájom sály a kuchyne na deň 13.09.2018 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.