Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 22.09.2018)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 10 z 32
05.09.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
02.09.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
31.08.2016
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 03.09.2016 - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
31.08.2016
ozvučenie v rámci programu hasičský deň v obci Bijacovce dňa 03.09.2016
180,00 €
zmluva
Max Klub
31.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
30.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
26.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
25.08.2016
poskytnutie priestorov sály na predajnú akciu dňa 25.08.2016
50,00 €
zmluva
Róbert Mihok
25.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
25.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
22.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
22.08.2016
vykonávanie aktivačnej činnosti a poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb po dobu od 01.09.2016 do 28.02.2017
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
18.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia bilogociky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
18.08.2016
zriadenie vecného bremena na parcele č. 274/1 KN/C
0,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
16.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
16.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
15.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
12.08.2016
poskytnutie sály a kuchyne na deň 13.08.2016 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
08.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
08.08.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.