Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 20.03.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 10 z 34
30.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
25.11.2016
poskytnutie priestorov na predajnú akciu dňa 25.11.2016
50,00 €
zmluva
Pedrotex s.r.o.
25.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.11.2016
združená dodávka plynu pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie - malé podniky
0,00 €
zmluva
Innogy Slovensko s.r.o.
21.11.2016
poskytnutie digitálnych máp, databázy a sužieb
480,00 €
zmluva
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
21.11.2016
Poverenie sprostredkovateľa so spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa.
0,00 €
zmluva
MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
21.11.2016
partnerstvo obce - izba ľudových tradícií - vstup zdarma
0,00 €
zmluva
Združenie turizmu Levoča
21.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
18.11.2016
uskutočnenie vystúpenia hudobnej skupiny Ľudová hudba Matúša Ondruša v rámci programu „Stretnutie dôchodcov v obci Bijacovce.“
220,00 €
zmluva
Ľudová hudba Matúša Ondruša
15.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
14.11.2016
vykonanie odbornej prekliadky kotolne OcU
0,00 €
zmluva
Milan Zuberec
03.11.2016
prenájom sály a kuchyne - svadba dňa 05.11.2016
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.