Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 14.12.2017)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 9 z 29
19.07.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
18.07.2016
Dodávka vody verejným vodovodom - budova OcU
1,31 €
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s
18.07.2016
Dodávka vody verejným vodovodom - cintorín
1,31 €
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s
18.07.2016
Dodávka vody verejným vodovodom - rod. dom č. 218
1,31 €
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s
18.07.2016
Dodávka vody verejným vodovodom - budova požiarnej zbrojnice
1,31 €
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s
18.07.2016
Dodávka vody verejným vodovodom - budova s.č. 2
1,31 €
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s
18.07.2016
Dodávka vody verejným vodovodom - byty č. 7
1,31 €
zmluva
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s
18.07.2016
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
0,00 €
zmluva
Brantner Nova, s. r. o.
13.07.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
13.07.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
12.07.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
11.07.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Súhr
07.07.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Súhr
07.07.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Súhr
07.07.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Súhr
07.07.2016
vykonávanie menších obecných služieb
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
01.07.2016
Prenájom sály - predajná akcia dňa 1.07.2016 zmluva č. 03/332/2016
0,00 €
zmluva
Rotra, s. r. o.
30.06.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
29.06.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
29.06.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.