Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 20.03.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 9 z 34
24.01.2017
nájom za hrobové miesto211,312 na obdobie 01.11.2021 - 31.10.2031
16,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
23.01.2017
pristúpenie obce Studenec do spoločenstva
0,00 €
zmluva
Spoločný obecný úrad
23.01.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 24.01.2017 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
20.01.2017
Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcovi do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom poskytovania služieb na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete určenej na jednosmerné šírenie TV a rozhlasových programových služieb .
19,00 €
zmluva
Správa majetku obce Bijacovce, s. r. o.
02.01.2017
poskytnutie priestorov sály na deň 07.01.2017 - kultúrne podujatie turnaj v hracích konzolách
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
02.01.2017
zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Bijacovce v roku 2017
0,00 €
zmluva
Brantner Nova, s. r. o.
02.01.2017
poskytnutie FP: Nadstavba MŠv Bijacovciach
318 018,00 €
zmluva
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
29.12.2016
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - kar dňa 29.12.2016
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
27.12.2016
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - rodinná oslava dňa 28.12.2016
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.12.2016
poistenie majetku obce
459,37 €
zmluva
Komunálna poisťovňa
16.12.2016
poskytnutie priestorov sály - kar 17.12.2016
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
16.12.2016
Mobilný internet štart
9,49 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
14.12.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
14.12.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
14.12.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
14.12.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
08.12.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
08.12.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
08.12.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
30.11.2016
dohoda o podmienkach domáceho využitia biologicky rozložiteľného odpadu
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.