Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 20.03.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 8 z 34
26.04.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na den 28.04.2017 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
20.04.2017
Poskytnutie nebytových priestorov sály a kuchyne na deň 22.04.2017 - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
28.03.2017
Poskytnutie finačných prostriedkov obc na všeobecné prospešné služby poskytované na činnosť šachovému klubu Bijacovce
1 800,00 €
zmluva
Šachový klub Bijacovce
28.03.2017
Poskytnutie finačných prostriedkov obc na všeobecné prospešné služby poskytované na činnosť Dobrovoľnému hasičskému zboru
2 000,00 €
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor obce Bijacovce
28.03.2017
Poskytnutie finačných prostriedkov obc na všeobecné prospešné služby poskytované na činnosť futbalového klubu Bijacovce
3 000,00 €
zmluva
Futbalový klub Bijacovce
28.03.2017
Poskytnutie finačných prostriedkov obce na prevádzku farského kostola v Bijacovciach
1 800,00 €
zmluva
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Bijacovce
27.03.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na den 28.03.2017 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
24.03.2017
Predmetom zmluvy je vykonanie diela „Obecný úrad Bijacovce -rekonštrukcia vestibulu“
18 760,60 €
zmluva
Bamac spol. s.r.o.
23.03.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - členská schôdza dňa 23.03.2017
50,00 €
zmluva
RD Bijacovce
13.03.2017
prenájom priestorov sály - predajná akcia dňa 13.03.2017
50,00 €
zmluva
TAMIT, s.r.o.
07.03.2017
podpora a rozvoj záujmového vzdelávania detí a mládeže v CVČ
75,00 €
zmluva
Centrum voľného času
03.03.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne t.j. 04.03.2017
50,00 €
zmluva
Súhr
01.03.2017
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
28.02.2017
poistenie uchádzačov o zamestanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec od 01.03.2017-31.08.2017
19,50 €
zmluva
Komunálna poisťovňa
22.02.2017
hudobné zabezpečenie fašiangovej veselice 2017 v obci Bijacovce dňa 25.02.2017
200,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
22.02.2017
hudobné vystúpenie ľudovej hudby Šarišanci v rámci programu „Fašiangy 2017“ v obci Bijacovce dňa 25.02.2017
800,00 €
zmluva
Europolis collegium, o.z.
22.02.2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť ormou menších obecných služieb obci od 01.03.2017-31.08.2017
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
15.02.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 18.02.2017 - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
10.02.2017
poskytnutie priestorov na deň 11.02.2017 - spoločenský ples
120,00 €
zmluva
DH Bijacovčanka
08.02.2017
mimoškolská činnosť detí
55,00 €
zmluva
Mesto Bardejov

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.