Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 21.01.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 8 z 33
07.03.2017
podpora a rozvoj záujmového vzdelávania detí a mládeže v CVČ
75,00 €
zmluva
Centrum voľného času
03.03.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne t.j. 04.03.2017
50,00 €
zmluva
Súhr
01.03.2017
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
28.02.2017
poistenie uchádzačov o zamestanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec od 01.03.2017-31.08.2017
19,50 €
zmluva
Komunálna poisťovňa
22.02.2017
hudobné zabezpečenie fašiangovej veselice 2017 v obci Bijacovce dňa 25.02.2017
200,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
22.02.2017
hudobné vystúpenie ľudovej hudby Šarišanci v rámci programu „Fašiangy 2017“ v obci Bijacovce dňa 25.02.2017
800,00 €
zmluva
Europolis collegium, o.z.
22.02.2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť ormou menších obecných služieb obci od 01.03.2017-31.08.2017
0,00 €
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Poprade
15.02.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 18.02.2017 - svadba
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
10.02.2017
poskytnutie priestorov na deň 11.02.2017 - spoločenský ples
120,00 €
zmluva
DH Bijacovčanka
08.02.2017
mimoškolská činnosť detí
55,00 €
zmluva
Mesto Bardejov
24.01.2017
nájom za hrobové miesto211,312 na obdobie 01.11.2021 - 31.10.2031
16,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
23.01.2017
pristúpenie obce Studenec do spoločenstva
0,00 €
zmluva
Spoločný obecný úrad
23.01.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 24.01.2017 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
20.01.2017
Prenajímateľ prenecháva za odplatu (nájomné) Nájomcovi do užívania Predmet nájmu (ďalej len „Nájom“) za podmienok ustanovených touto Zmluvou. Predmet nájmu sa prenajíma Nájomcovi za účelom poskytovania služieb na prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete určenej na jednosmerné šírenie TV a rozhlasových programových služieb .
19,00 €
zmluva
Správa majetku obce Bijacovce, s. r. o.
02.01.2017
poskytnutie priestorov sály na deň 07.01.2017 - kultúrne podujatie turnaj v hracích konzolách
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
02.01.2017
zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z obce Bijacovce v roku 2017
0,00 €
zmluva
Brantner Nova, s. r. o.
02.01.2017
poskytnutie FP: Nadstavba MŠv Bijacovciach
318 018,00 €
zmluva
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
29.12.2016
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - kar dňa 29.12.2016
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
27.12.2016
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - rodinná oslava dňa 28.12.2016
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
21.12.2016
poistenie majetku obce
459,37 €
zmluva
Komunálna poisťovňa

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.