Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Zmluvy (výpis z 20.03.2019)
Dátum zverejnenia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 7 z 34
27.07.2017
poskytnutie služieb Biznis Linka L, internet Biznis linka XL-ADSL
0,00 €
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
26.07.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 30.07.2017 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
25.07.2017
poskytnutie mobilný internet - TSP a TP
19,99 €
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
24.07.2017
poskytnutie priestorov sály na deň 24.07.2017 - predajná akcia
50,00 €
zmluva
TAMIT, s.r.o.
20.07.2017
otvorenie a vedenie bežného účtu pre depozitné produkty
0,00 €
zmluva
VUB, a.s.
18.07.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 20.07.2017 - kar
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
12.07.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 15.07.2017 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
10.07.2017
mobilné služby balíka O2 fér
0,00 €
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
06.07.2017
poskytnutie priestoroch sály a kuchyne na svadbu - 08.07.2017
100,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
03.07.2017
Poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 03.07.2017
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
26.06.2017
poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZO
1 400,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
16.06.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 17.06.2017
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
12.06.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne - kar dňa 14.06.2017
0,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
05.06.2017
zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci
0,00 €
zmluva
Brantner Nova, s. r. o.
02.06.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 04.06.2017 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
26.05.2017
vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 v súlade so zákonom č. 540/2007 Zb.zákona
700,00 €
zmluva
AV Audit, s. r. o. audítorska spoločnosť
26.05.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 28.05.2017 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
12.05.2017
zabezpečenie realizovania TSP a TP v obci
1 863,77 €
zmluva
Ministersto vnútra Slovenskej republiky
28.04.2017
poskytnutie priestorov sály a kuchyne na deň 29.04.2017 - rodinná oslava
50,00 €
zmluva
Občania obce Bijacovce
28.04.2017
Prenájom nebytových priestorov na podnikanie
100,00 €
zmluva
Max Klub

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.