Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
GALÉRIA - HURÁ PRÁZDNINY
11150746_982724398439157_7274118645353821532_n
 
11200776_982720705106193_4880261691452655175_n
 
11202869_982720501772880_3801121485951717272_n
 
11209661_982724648439132_3769040213039647918_n
 
11210417_982721051772825_5732962582136204915_n
 
11210439_982720445106219_2657222554832591049_n
 
11216701_982721005106163_73638779324913948_n
 
11221478_982726901772240_5643188351094274250_n
 
11222117_982721118439485_3609128420042738313_n
 
11222462_982725295105734_770420038074294642_n
 
11248244_982721371772793_7210283413140893224_n
 
11261678_982720638439533_8536056298416922209_n
 
11329880_982726808438916_2600156376468520303_n
 
11350598_982721071772823_3711840056339500727_n
 
11402694_982722288439368_5538816013238260668_n
 
11402992_982722151772715_836486239045632954_n
 
11403149_982724538439143_4355583471158930348_n
 
11539618_982720668439530_5012203189007881706_n
 
11539654_982721841772746_8637311506279967641_n
 
11659242_982721145106149_3802412705242026853_n
 
 
Položiek na stránku 
Stránka 2 z 3
 
 
Powered by Phoca Gallery

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.