Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

12.11.

sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka spomienka

 

8.00

-

-

Ut

13.11.

Utorok 32. týždňa v Cezročnom období

 

8.00

-

-

Str

14.11.

Streda 32. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

17.00

-

Štv

15.11.

Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

17.00

Pi

16.11.

Piatok 32. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

So

17.11.

sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky spomienka

 

8.00

-

-

Ne

18.11.

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9.00

7.30

10.30

 

*** Pri príležitosti 100. výročia skončenia 1. svetovej vojny dnes 11.11. o 11. hodine a 11. minúte symbolickým rozozvučaním kostolných zvonov si vo svojich modlitbách spomeňme na obete, ktoré padli počas 1. svetovej vojny.

 

*** Zo svadby Stanislava a Františky Stanovčákových obetovali na kostol 50€. Pán Boh zaplať!

 

*** Dňa 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17.11.2018 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10.30 hod. Homíliu prednesie HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského arcibiskupstva. Pred svätou omšou o 10.00 hod. sa začne modlitba posvätného ruženca. Po svätej omši bude nasledovať prezentácia zborníkov: Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20.storočia (zborník z konferencie venovanej 140.výročiu narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka, predstaví prof. Róbert Letz) a Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965 (zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Benátkach v roku 2016, predstaví HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.) Záujemcovia si môžu obidva zborníky kúpiť.

Všetkých srdečne pozývame na túto ďakovnú púť za dar života otca biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú omšu v priamom prenose odvysiela Rádio Lumen.

                                                                                                                                              P. Ľubomír Konfederák CM

 

Úmysly sv. omší Bijacovce

október 2018

pondelok

1.10.

Ladislav (10. výročie)

utorok

2.10.

Ondrej Mulik a jeho rodičia

streda

3.10.

Milan

štvrtok

4.10.

z rod. Hric a Šmihuľa

piatok

5.10.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jarabovú

sobota

6.10.

na úmysel darcu

sobota

6.10.

za novomanželov

nedeľa

7.10.

za živých a † farníkov

pondelok

8.10.

na úmysel

utorok

9.10.

za Ružencové bratstvo

streda

10.10.

Severín, Justína, Jozef

štvrtok

11.10.

Ondrej a rodičia

piatok

12.10.

Ignác a jeho rodina

sobota

13.10.

Jozef a Daniela Zahurančík

nedeľa

14.10.

za živých a † farníkov

pondelok

15.10.

Ján a Anna Mulik

utorok

16.10.

Juraj Jarab

streda

17.10.

Ondrej a Marcela

štvrtok

18.10.

Ján, Mária, Michal, Alžbeta

piatok

19.10.

Imrich Bača

sobota

20.10.

Terézia Topoliová (3. výročie)

nedeľa

21.10.

za živých a † farníkov

pondelok

22.10.

Alžbeta a Ondrej

utorok

23.10.

za zdravie a Božiu pomoc pre Kamila

streda

24.10.

Štefan a Mária

štvrtok

25.10.

Štefan a Anna Pavlík

piatok

26.10.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

sobota

27.10.

Ján a Mária Kaľavský

nedeľa

28.10.

za živých a † farníkov

pondelok

29.10.

Štefan a Mária Pivovarníček

utorok

30.10.

Michal a Alžbeta

streda

31.10.

Pavol, Petronela, Ondrej

Úmysly sv. omší Bijacovce

november 2018

štvrtok

1.11.

za živých a † farníkov

piatok

2.11.

Anton a Alžbeta Kamenický

sobota

3.11.

rodičov, Juraj, Anna, Michal a Helena

nedeľa

4.11.

za živých a † farníkov

pondelok

5.11.

Imrich Bača

utorok

6.11.

Severín, Justína, Jozef

streda

7.11.

z rod. Hockicko, Pataky a Maxim

štvrtok

8.11.

Štefan Eliáš

piatok

9.11.

z rod. Ancin, Jacko a Sedláčik

sobota

10.11.

za zdravie a Božie požehnanie

nedeľa

11.11.

za živých a † farníkov

pondelok

12.11.

Imrich a Anna

utorok

13.11.

Bartolomej a Mária Kokoruďa

streda

14.11.

z rod. Hric a Šmihuľa

štvrtok

15.11.

obitus

piatok

16.11.

Pavol a Anna Jarab

sobota

17.11.

Pavol a Mária Tatarko

nedeľa

18.11.

za živých a † farníkov

pondelok

19.11.

Juraj a Anna jarab a ich rodičia

utorok

20.11.

za Ružencové bratstvo

streda

21.11.

Ján, Anna, Anton, Katarína Burik

štvrtok

22.11.

Ján Kubík

piatok

23.11.

Pavol a Mária Ancin ml.

sobota

24.11.

Ondrej a Mária Meľuch

sobota

24.11.

na úmysel rodiny

nedeľa

25.11.

za živých a † farníkov

pondelok

26.11.

Pavol Seman ml. a Štefan Bryndza

utorok

27.11.

Ján Dvorský

streda

28.11.

Ján a Stanislav Šefčík

štvrtok

29.11.

Ondrej a Tibor

piatok

30.11.

Ondrejovia z farnosti

december 2018

sobota

1.12.

Michal Topoli

nedeľa

2.12.

za živých a † farníkov

pondelok

3.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

utorok

4.12.

rodičov a starých rodičov

streda

5.12.

rodičia

štvrtok

6.12.

Michal Topoli

piatok

7.12.

Pavol a Anna Kubík a rodičia

sobota

8.12.

za živých a † farníkov

nedeľa

9.12.

za živých a † farníkov

pondelok

10.12.

za Ružencové bratstvo

utorok

11.12.

obitus

streda

12.12.

Andrej, Elena, Ladislav Nemec

štvrtok

13.12.

rodičov a súrodencov

piatok

14.12.

Ondrej a Alžbeta

sobota

15.12.

z rod. Hric a Šmihuľa

nedeľa

16.12.

za živých a † farníkov

pondelok

17.12.

Jozef Borňák

utorok

18.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre Martina (40)

streda

19.12.

Albín

štvrtok

20.12.

z rod. Kubovčík a Ancin

piatok

21.12.

Michal a Mária Mydlár, Ján a Anna Kollár

sobota

22.12.

Ján Kožár a jeho rodičia

nedeľa

23.12.

za živých a † farníkov

nedeľa

23.12.

Jozef a Helena Ruman

pondelok

24.12.

Ondrej

pondelok

24.12.

Vincent, Alžbeta, Ján

utorok

25.12.

za živých a † farníkov

utorok

25.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

streda

26.12.

Július

štvrtok

27.12.

Štefan Bryndza a Jozef Harenčár

piatok

28.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny

sobota

29.12.

za zdravie a Božie požehnanie pre Helenu

nedeľa

30.12.

za živých a † farníkov

pondelok

31.12.

na úmysel rodiny

 

 

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.