Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

 

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

9.7.

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období

 

-

-

-

Ut

10.7.

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období

 

8.00

-

-

Str

11.7.

sv. Benedikta, opáta a patróna Európy sviatok

 

18.00

17.00

-

Štv

12.7.

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

17.00

Pi

13.7.

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

So

14.7.

Sobota 14. týždňa v Cezročnom období

 

15.00

-

-

Ne

15.7.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9.00

7.30

10.30

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Roman Jacko, syn Gabriela a Jaroslavy rod. Mathiovej, narodený v Prešove a bývajúci v Jarovniciach a Mária Vošková, dcéra Miroslava a Anny rod. Mulíkovej, narodená v Spišskej Novej Vsi a bývajúca v Bijacovciach. Ohlasujú sa tretíkrát. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by zneplatňovala manželstvo, nech to nahlási na farskom úrade.

*** V sobotu bude v Bijacovciach o 15.00 hod. sobášna sv. omša, pri ktorej príjmu sviatosť manželstva Roman Jacko a Mária Vošková. Prosím, pamätajme na budúcich novomanželov vo svojich modlitbách.

P. Ľubomír Konfederák CM

 

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

16.7.

Pondelok 15. týždňa v Cezročnom období

 

8.00

-

-

Ut

17.7.

sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov spomienka

 

-

-

-

Str

18.7.

Streda 15. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

17.00

-

Štv

19.7.

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

17.00

Pi

20.7.

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

So

21.7.

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

Ne

22.7.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9.00

7.30

10.30

*** So súhlasom a s požehnaním otcov biskupov TV LUX pozýva všetky farnosti na Slovensku zapojiť sa do týždňových modlitieb za TV LUX. Počas vybraného týždňa pamätá konkrétna farnosť na pracovníkov a tvorcov TV LUX v modlitbách a pri svätých omšiach. TV LUX v priamom prenose pri zajtrajšej pondelkovej rannej sv. omši zahrnie do svojich modlitieb a prosieb našu farnosť Bijacovce. Krátky dokument s názvom „Týždeň s“ vysiela TV LUX vždy v pondelok ráno po svätej omši. Následne viackrát za deň počas celého nasledujúceho týždňa. Taktiež aj my sa budeme pri spoločných sv. omšiach modliť na tento úmysel.

P. Ľubomír Konfederák CM

 

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

23.7.

sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky Európy sviatok

 

-

-

-

Ut

24.7.

Utorok 16. týždňa v Cezročnom období

 

8.00

-

-

Str

25.7.

sv. Jakuba, apoštola sviatok

 

18.00

17.00

-

Štv

26.7.

sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie spomienka

 

18.00

-

17.00

Pi

27.7.

sv. Gorazda a spoločníkov spomienka

 

18.00

-

-

So

28.7.

Sobota 16. týždňa v Cezročnom období

 

-

-

-

Ne

29.7.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9.00

7.30

10.30

*** V sobotu sv. omša nebude. Úmysel sv. omše bude slúžený v nedeľu.

*** Na budúcu nedeľu bude v Bijacovciach celodenná adorácia. Začína po skončení sv. omše a ukončenie bude o 17.00 hod.

P. Ľubomír Konfederák CM

 

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

30.7.

sv. Justína de Jacobis, biskupa spomienka

 

-

-

-

Ut

31.7.

sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka

 

8.00

-

-

Str

1.8.

sv. Alfonza Máriu de´ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi spomienka

 

18.00

17.00

-

Štv

2.8.

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

17.00

Pi

3.8.

Piatok 17. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

19.00

-

So

4.8.

sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza spomienka

 

8.00

-

-

Ne

5.8.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9.00

10.30

7.30

*** V týždni slávime prvý piatok mesiaca august. Spovedanie ako zvyčajne: Bijacovce v utorok hodinu pred sv. omšou a v piatok od 16.30hod. Pongrácovce vo štvrtok hodinu pred sv. omšou. Ordzovany v stredu hodinu pred sv. omšou. Adorácia bude v Bijacovciach v piatok od 17.00 hod.

P. Ľubomír Konfederák CM

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.