Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

 

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

3.9.

sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka

 

8.00

-

-

Ut

4.9.

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

 

8.00

-

-

Str

5.9.

Streda 22. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

17.00

-

Štv

6.9.

Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

17.00

Pi

7.9.

sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazaov a mučeníkov spomienka

 

18.00

19.00

-

So

8.9.

Narodenie Panny Márie sviatok

 

10.00

-

-

Ne

9.9.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9.00

7.30

10.30

*** Púť farnosti na Mariánsku horu v Levoči je dnes, odjazd autobusu bude o 13.00 hod. z Bijacoviec a 12.50 hod. z Ordzovian.

*** V pondelok bude školská sv. omša v Bijacovciach o 8.00 hod.

*** V týždni slávime prvý piatok mesiaca september. Spovedanie ako zvyčajne: Ordzovany a Pongrácovce hodinu pred sv. omšou. Bijacovce: pondelok a utorok hodinu pred sv. omšou a v piatok od 16.30. Adorácia bude v piatok v Bijacovciach od 17.00 hod.

*** V sobotu bude sv. omša v Kaštieli v Bijacovciach o 10.00 hod.

*** Môžete si objednať stolné kalendáre na rok 2019 Ružencového bratstva. Cena je 2€.

P. Ľubomír Konfederák CM

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.