Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

 

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

14.5.

sv. Mateja, apoštola sviatok

 

8.00

-

-

Ut

15.5.

Utorok po 7. veľkonočnej nedeli

 

8.00

-

-

Str

16.5.

sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka spomienka

 

18.00

17.00

-

Štv

17.5.

Štvrtok po 7. veľkonočnej nedeli

 

18.00

-

17.00

Pi

18.5.

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli

 

18.00

-

-

So

19.5.

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli

 

15.00

-

-

Ne

20.5.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO slávnosť

 

9.00

7.30

10.30

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Marek Bandžuch, syn Emila a Janky rod. Kurillovej, narodený v Krompachoch a bývajúci v Krompachoch a Mária Kubíková, dcéra Jozefa a Evy rod. Valušovej, narodená v Levoči a bývyjúca v Bijacovciach. Ohlasujú sa prvýkrát.

*** Sviatosť manželstva chcú prijať:Martin Kaľavský, syn Petra a Janky rod. Pavlíkovej, narodený v Levoči, bývajúci v Bijacovciach a Júlia Čišovská, dcéra Dušana a Márie rod. Cickovej, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Košarovciach. Ohlasujú sa druhýkrát.

*** Sviatosť manželstva chcú prijať:Matúš Šalacha, syn Cyrila a Danky rod. Čižmárovej, narodený v Michalovciach, bývajúci v Starom a Petronela Krupová, dcéra Jána a Anny rod. Odziomekovej, narodená v Spišskej Novej Vsi a bývajúca v Bijacovciach. Ohlasujú sa tretíkrát.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by zneplatňovala manželstvo, nech to nahlási na farskom úrade.

*** Dominik Pavol CM, syn Jána a Márie rod. Šmihuľovej, narodený v Levoči a bývajúci v Bijacovciach, diakon Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, poslucháč CMBF UK v Bratislave, prijme 23. júna 2018 kňazskú vysviacku.

*** Miroslav Vaľko CM, syn Miroslava a Jany rod. Antožiovej, narodený v Levoči a bývajúci v Bijacovciach, diakon Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, poslucháč CMBF UK v Bratislave, prijme 23. júna 2018 kňazskú vysviacku.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to nahlási na farskom úrade.

*** Novomanželia Jozef a Alžbeta Špirengoví obetovali na kostol 50€. Novomanželia Dávid a Lenka Kaľavskí obetovali na kostol 100€. Pán Boh zaplať za vaše dary!

*** V sobotu o 15.00 hod. v Bijacovciach bude sobášna sv. omša pri ktorej príjmu sviatosť manželstva Matúš Šalacha a Petronela Krúpová. Prosím, pamätajme na budúcich novomanželov vo svojich modlitbách.

***Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!

 

                                                                                                                                                                                                                 P. Ľubomír Konfederák CM

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.