Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

 

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Program bohoslužieb

     

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

6.11.

Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období

 

8.00

-

-

Ut

7.11.

Utorok 31. týždňa v Cezročnom období

 

8.00

-

-

Str

8.11.

Streda 32. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

17.00

-

Štv

9.11.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky sviatok

 

18.00

-

17:00

Pi

10.11.

sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi spomienka

 

18.00

-

-

So

11.11.

sv. Martina z Tours, biskupa sviatok

 

14.30

-

-

Ne

12.11.

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

9.00

7.30

10.30

 

*** 8. novembra 2017 bude o 10.00 hod. v katedrále sv. Martina spoločné kňazská rekolekcia, pri príležitosti ukončenia Jubilejného roka sv. Martina.

 

*** Dňa 14.novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka - okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar, ktorý Spišská diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho života a hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.

 

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Pavol Lopatka, syn Pavla a Gabriely rod. Mihalíkovej, narodený v Piešťanoch a bývajúci v Chtelnici a Martina Matvejová, dcéra Jána a Márie rod. Forgáčovej, narodená v Levoči a bývajúca v Bijacovciach. Ohlasujú sa tretíkrát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá by zneplatňovala manželstvo, nech to nahlási na farskom úrade.

 

*** V sobotu bude v Bijacovciach sobášna sv. omša, pri ktorej príjmu sviatosť manželstva Pavol Lopatka a Martina Matvejová. Prosím, pamätajme na budúcich novomanželov vo svojich modlitbách.

 

*** Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude v sobotu o 10.00 hod. na fare v Bijacovciach.

 

P. Ľubomír Konfederák CM

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.