Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

Program bohoslužieb

     

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

18.9.

Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

Ut

19.9.

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období

 

8.00

-

-

Str

20.9.

sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov spomienka

 

18.00

17:00

-

Štv

21.9.

sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok

 

18.00

-

17:00

Pi

22.9.

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období

 

18.00

-

-

So

23.9.

sv. Pia z Pietrelciny, kňaza spomienka

 

18.00

-

-

Ne

24.9.

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

10.30

7.30

9.00

 

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Mário Murgaš, syn Jána a Márie rod. Petríkovej, narodený v Banskej Bystrici, bývajúci v Banskej Belej a Mária Celecová, dcéra † Pavla a Cecílie rod. Hockickovej, narodená v Krompachoch a bývajúca v Ordzovanoch. Ohlasujú sa druhýkrát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá by zneplatňovala manželstvo, nech to nahlási na farskom úrade.

 

*** Sviatosť manželstva chcú prijať: Marcel Filip, syn † Milana a Márie rod. Vaščákovej, narodený v Krompachoch a bývajúci v Hincovciach a Slavomíra Rumanová, dcéra Jozefa a Heleny rod. Drondzekovej, narodená v Levoči a bývajúca v Bijacovciach. Ohlasujú sa prvýkrát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, ktorá by zneplatňovala manželstvo, nech to nahlási na farskom úrade.

 

*** Budúcu nedeľu bude v Bijacovciach slávnosť sv. Kozmu a Damiána. V prípade priaznivého počasia bude sv. omša vonku pri kaplnke o 10.30 hod. Kazateľom bude bývalý farár P. František Honíšek CM.

 

*** Zo svadby Jaroslava a Marcely Mydlárových obetovali na kostol 100€. Pán Boh zaplať!

P. Ľubomír Konfederák CM

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.