Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Farský úrad

alt

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bijacovce

Bijacovce 62, 053 06 Bijacovce

IČO: 31966128; DIČ: 2021881323

IBAN: SK02 0900 0000 0001 0138 0487

BIC: GIBASKBX

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

tel. 053/46 99 314 mobil: 0915 604 804

 

 

1. PÔSTNA NEDEĽA

 

Program bohoslužieb

   

Bijacovce

Ordzovany

Pongrácovce

Po

11.3.

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

 

18.00

-

-

Ut

12.3.

Utorok po 1. pôstnej nedeli

 

18.00

-

-

Str

13.3.

Streda po 1. pôstnej nedeli

 

18.00

17.00

-

Štv

14.3.

Štvrtokpo 1. pôstnej nedeli

 

18.00

-

-

Pi

15.3.

Piatok po 1. pôstnej nedeli

 

18.00

-

17.00

So

16.3.

Sobota po 1. pôstnej nedeli

 

17.00

-

-

Ne

17.3.

2. Pôstna NEDEĽA

 

9.00

7.30

10.30

*** Tento týždeň budem na filiálkach zapisovať úmysly na sv. omše na nasledujúce tri mesiace.

*** Tento týždeň streda, piatok a sobota máme jarné kántrové dni. Počas nich sa chceme pripravovať na pokánie, na veľkonočnú sv. poveď a prosiť o činorodú lásku k blížnemu.

*** V tomto týždni budeme mať možnosť duchovnej prípravy na sviatosť pomazania chorých. Samotné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých bude na budúcu sobotu o 17.00 hod. pri sv. omši, ktorá taktiež bude s platnosťou za nedeľu.

*** Tento štvrtok máme kňazské rekolekcie. Z tohto dôvodu sv. omša v Pongrácovciach nebude vo štvrtok ako je zvykom, ale v piatok o 17.00 hod.

*** Pozývame všetkých veriacich našej farnosti každý piatok podvečer a každú nedeľu odpoludnia na spoločnú modlitbu krížovej cesty v našich chrámoch.

*** Z pohrebu pani Moniky Bryndzovej rodina obetovala na kostol v Bijacovciach 100 EUR. Darcom úprimné Pán Boh zaplať.

*** Aj tohto roku máme možnosť využiť almužnu počas pôstu na konkrétnu pomoc skrze pôstnu krabičku pre Afriku. Či už jednotlivec, rodina alebo nejaké spoločenstvo môže takýmto spôsobom prispieť na pomoc núdznym.

*** Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.

*** Dňa 24. marca o 10.30 hod. v našom farskom kostole privítame nášho diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku a predstaviteľov kňazského seminára pri príležitosti 110. výročia narodenia a 50. výročia smtri nášho rodáka prof. ThDr. Valentína Kalinaya. Počas spomienkovej slávnosti budeme sa môcť oboznámiť so životom a dielom nášho rodáka. Po jej skončení pozývame všetkých ku hrobu pána profesora Kalinaya na krátku modlitbu.

 

Úmysly sv. omší Bijacovce

marec 2019

piatok

1.3.

Ján Kožár a rodičia

sobota

2.3.

Ondrej a Alžbeta

nedeľa

3.3.

za živých a † farníkov

pondelok

4.3.

Pavol a Mária

utorok

5.3.

Helena Kúkoľová

streda

6.3.

za Ružencové bratstvo

štvrtok

7.3.

z rodiny Pavol

piatok

8.3.

Vincent, Alžbeta, Ján

sobota

9.3.

Stanislav a Ondrej

nedeľa

10.3.

za živých a † farníkov

pondelok

11.3.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

utorok

12.3.

Jozef

streda

13.3.

Jozef, Ján, Anna

štvrtok

14.3.

obitus

piatok

15.3.

Juraj Jarab

sobota

16.3.

Mária Pavlíková a † z rod. Kubík

nedeľa

17.3.

za živých a † farníkov

pondelok

18.3.

Tibor a Ondrej Šmihuľa

utorok

19.3.

za zdravie a Božie požehnanie pre Jozef a Martina a celú rodinu

streda

20.3.

Jozef Borňák

štvrtok

21.3.

Ján a Anna Kollár

piatok

22.3.

Pavol, Mária, Valentín Kalinay

sobota

23.3.

za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

nedeľa

24.3.

za živých a † farníkov

pondelok

25.3.

za živých a † farníkov

utorok

26.3.

za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny

streda

27.3.

František a † z rodiny

štvrtok

28.3.

Valent Cmorej

piatok

29.3.

Jozef, Katarína, Jozef

sobota

30.3.

za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla (60)

nedeľa

31.3.

za živých a † farníkov

 

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.