Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
Šachový klub

alt

 

 

Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2017/2018

Za podpory Prešovského a Košického šachového zväzu.

(turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2017/2018 – info na www.gpx.jogo.sk )

 

Propozície 6. kola

 

Organizátor

Obec Bijacovce a Šachový klub Bijacovce

Riaditeľ turnaja

Ján Šefčík

Dátum

3.3.2018 (sobota)

Miesto

Obecný dom v Bijacoviach ( Bijacovce 7 )

Prezentácia

Do 9:00 hod.

Začiatok-ukončenie

9:15 hod. - 14:00 hod

Prihlášky

Do štvrtka 1.3.2018 do 20,00 hod.

P.Olšanský mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel. 0904 950 258

Uviesť : meno, priezvisko, dátum narodenia, elo a organizáciu .

 

Systém hry

Dva turnaje (hrané švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:

1.turnaj CH23 1994-2003 , Dievčatá 2003 a staršie ( bez obmedzenia veku) a hráči, ktorí majú menej rokov, ale kvôli vyššiemu elu nemôžu hrať GPX

2.turnaj GPX: CH 14 a D 14 : 2004 -2006

CH 11 a D 11 : 2007 - 2009

CH 08 a D 08 : 2010 a mladší

Hrací čas: 2 x 15 min Počet kôl: 7

Pravidlá

Pravidlá FIDE pre Rapid šach

Štartovné

1 €, prihlásení po termíne 2€

Náklady

Hradí vysielajúca organizácia,

malé občerstvenie bude zabezpečené

Ceny 

Traja najlepší v každej kategórii, samostatne dievčatá a chlapci

Kontakt hlavný organizátor

Ján Šefčík ,Bijacovce 140, Tel. č.: 0948 976 314

Upozornenie 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciach. Prosíme vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli šachové súpravy a šachové hodiny– je to limitujúce pre účasť v turnaji. Organizátor má obmedzené možnosti zabezpečenia tohto šachového materiálu. Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.

 

 

Tešíme  sa  na  Vašu  účasť  !

Šachový klub Bijacovce

hlavný organizátor

  

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 k Zmluve č. / 2017

 

o refundácii

poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom pracujúcim s aktívnou mládežou

 

Vyúčtovanie prostriedkov

 

 

Interné číslo účtovného dokladu

Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu

Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu

Popis úhrady

Dodávateľ plnenia

Skutočne uhradená suma
(eur)

VPD 8

 

28.01.2017

Cestovné náklady

3. kolo LMS, Smižany

Ján Šefčík, Bijacovce

27,05

VPD 14

 

03.02.2017

Stravné – 4. kolo LMS, Bijacovce

COOP Jednota LM, potraviny Bijacovce

3,33

VPD 40

 

16.04.2017

Cestovné náklady – 5. kolo LMS, Poprad

Ján Šefčík, Bijacovce

31,66

VPD 42

 

30.04.2017

Cestovné náklady – 6. kolo LMS, Spišská Nová Ves

Ján Šefčík, Bijacovce

22,12

VPD 43

 

22.05.2017

Cestovné náklady – 5. Ročník šachového turnaja Rytiera Johanesa, Hanušovce nad Topľou

Ján Šefčík, Bijacovce

34,69

VPD 44

 

31.05.2017

Cestovné náklady – 7. Šachový turnaj TALENT, Liptovský Mikuláš

Ján Šefčík, Bijacovce

6,17

VPD 46

 

15.06.2017

Cestovné náklady – Šachový turnaj detí a mládeže, GPX, Zákamenné

Ján Šefčík, Bijacovce

24,28

VPD 47

 

15.06.2017

Cestovné náklady – M SR 2017 chlapcov a dievčat v Rapid šachu (D14, D12), Ružomberok

Ján Šefčík, Bijacovce

16,53

VPD 50

 

03.07.2017

Cestovné náklady – semifinále GPX Východ, Humenné

Ján Šefčík, Bijacovce

37,82

VPD 51

 

17.07.2017

Cestovné náklady – finále GPX, Topoľčany

Ján Šefčík, Bijacovce

20,09

 

Poznámka: LMS – Liga mládeže Spiša

GPX – Grand prix mládeže

 

V Bijacovciach, dňa 28.09.2017

 

                                                                                                                             Šachový klub Bijacovce

                                                                                                                                                                             zast. Jozef Tekeli

                                štatutárny orgán klubu

 

Príloha č. 2 k Zmluve č. ........ / 2017

 

o refundácii

 

poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu športovým klubom

 

pracujúcim s aktívnou mládežou

 

 

Vyúčtovanie prostriedkov

 

 

 

Interné číslo účtovného dokladu

Číslo externého (originálneho)
účtovného dokladu

Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu

Popis úhrady

Dodávateľ plnenia

Skutočne uhradená suma
(eur)

VPD 84

 

04.11.2017

Cestovné náklady – 1. kolo LMS, Lendak

Ján Šefčík, Bijacovce

30,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: LMS – Liga mládeže Spiša

 

 

 

V Bijacovciach, dňa 13.11.2017

 

 


Šachový klub Bijacovce

,
zast. Jozef Tekeli


štatutárny orgán klubu

 

 

Užitočné stránky

portalmap



Kontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

Login



Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.