Registrovať
Новые игры Alawar.
 • video

   
 • planovane akcie

  02.09.2016 - HASIČSKÝ DEŇ

   

   

   

 • aktuality

  Obec Bijacovce ako správca dane podľa zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový  poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  ( ďalej len "daňový poriadok") a § 99 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení

  neskorších predpisov vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov v katastri Obce Bijacovce,  aby svoje záväzky  za daň z nehnuteľnosti, poplatok za psa a poplatok

  za komunálny  odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky uhradili  na účet obce alebo v hotovosti , v úradných hodinách (v dňoch pondelok, utorok,  streda, piatok ).

   

   Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vvkonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe §52 ods.2,3,4 daňového poriadku

  k zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne  začne voči neplatičom exekúčne konanie v súlade  s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Интересные мини игры.
music-xpert.
шаблоны joomla на templete.ru
19
Feb

 

Obec Bijacovce sa zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2019, v zmysle výpočtu podľa prílohy č. 2  k zákonu č. 329/2018 Z.Z., za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu a skládku odpadov

 

31,47 %

 

Položka Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu x (%)
Sadzba za príslušný rok v eurách x t
2019
1 X ≤ 10 17
2 10 < X ≤ 20 12
3 20 < X ≤ 30 10
4 30 < X ≤ 40 8
5 40 < X ≤ 50 7
6 50 < X ≤ 60 7
7 X > 60 7
 
15
Feb

Oznam o vyhlásení výberového konania  na zastupovanie počas materskej dovolenky,

 rodičovskej  dovolenky

 

Obec Bijacovce, 053 06 Bijacovce č. 7

 

vyhlasuje výberové konanie na

 

 • 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 06. marca 2019 o 13.00 hod.

v kancelárii obecného úradu v Bijacovciach

 

 
15
Feb

Voľby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

 
29
Jan

V zmysle § 19 zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y m e n ú v a m

Mgr. Evu Pavluvčíkovú, Bijacovce č. 114 za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie na odovzdávanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov pre voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať dňa 16. marca 2019 a 30. marca 2019

 

 

O Z N Á M E N I E

V zmysle zákona 180/2014 Z.z. O podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Bijacovce v zastúpení starostom obce Mgr. Jánom Pivovarničkom

V Y T V Á R A

v obci Bijacovce jeden volebný okrsok číslo 1, na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov pre voľby prezidenta SR, ktoré saa budú konať v sobotu dňa 16. marca 2019 a 30. marca 2019 v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

U R Č U J E

volebnú miestnosť, ktorou bude sála kultúrneho domu v Bijacovciach č. 7

 

Mgr. Ján Pivovarniček

starosta obce

 
29
Jan

ZVEREJNENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Obec Bijacovce zverejňuje elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR, vyhlásené na deň 16.marca 2019 a 30. marca 2019

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 

                                                                                                                              Mgr. Ján Pivovarniček

starosta obce

 
21
Jan

 

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

 

Informácie pre voliča

 

 
12
Nov

 

Výsledky komunálnych volieb konaných 10.11.2018 

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

670

Počet voličov

422

Kandidáti na starostu obce:

1.  Pavol Farkašovský

31 hlasov

2.  Ján Pivovarniček, Mgr.

194 hlasov

3.  Václav Šefčík

182 hlasov

   

Kandidáti na poslancov Obecného zastupiteľstva:

1. Michal Lepeták

230 hlasov

2. Ing. Bohuš Dzugas

 214 hlasov

3. Adrián Franko

199 hlasov

4. Ing. Ján Novák

199 hlasov

5. Ľubomír Zajac  

188 hlasov

6. Jozef Tejbus

184 hlasov

7. Dušan Pavluvčík

167 hlasov

 

 

8. Bc. Mária Krupová

166 hlasov

9. Mgr. Zuzana Zajacová

163 hlasov

10.Mgr. Mária Pavluvčíková

152 hlasov

11.MVDr. Jozef Pentrák

149 hlasov

12. Bc. Ján Seman

149 hlasov

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2

Užitočné stránky

portalmapKontaktné informácie

Obecný úrad Bijacovce
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce

 

IČO: 00328961
053/454 22 86

www.bijacovce.sk
obecbijacovce@stonline.sk

 

Naša poloha

S5 Box

LoginRegister

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.